Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
sprzedaż lokalu mieszkalnego Piotr Ciesielski 2018-04-10 12:05:48 dodanie dokumentu
Budynek usługowo - mieszkalny położony przy ul. 17 Stycznia 53 w Międzychodzie na działce nr 205/7 wykonany w technologii tradycyjnej. Piotr Ciesielski 2018-03-30 08:26:19 usunięcie załacznika
Budynek usługowo - mieszkalny położony przy ul. 17 Stycznia 53 w Międzychodzie na działce nr 205/7 wykonany w technologii tradycyjnej. Piotr Ciesielski 2018-03-30 08:23:09 usunięcie załacznika
Budynek usługowo - mieszkalny położony przy ul. 17 Stycznia 53 w Międzychodzie na działce nr 205/7 wykonany w technologii tradycyjnej. Piotr Ciesielski 2018-03-30 08:23:01 usunięcie załacznika
Budynek usługowo - mieszkalny położony przy ul. 17 Stycznia 53 w Międzychodzie na działce nr 205/7 wykonany w technologii tradycyjnej. Piotr Ciesielski 2018-03-30 08:20:45 dodanie dokumentu
Budynek usługowo - mieszkalny położony przy ul. 17 Stycznia 53 w Międzychodzie na działce nr 205/7 wykonany w technologii tradycyjnej. Piotr Ciesielski 2018-03-13 11:07:51 usunięcie załacznika
Na wykonanie likwidacji studni głębinowej SW-2A zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 26. Piotr Ciesielski 2018-02-27 15:30:01 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Gorzycka w Międzychodzie, od studni S-14 do studni S-23 Piotr Ciesielski 2018-02-27 09:51:35 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Gorzycka w Międzychodzie, od studni S-14 do studni S-23 Piotr Ciesielski 2018-02-27 09:50:18 usunięcie załacznika
Remont przyłącza wodciagowego Stacji uzdatniania wody w Międzychodzie Piotr Ciesielski 2018-02-23 14:53:09 dodanie dokumentu
Na wykonanie likwidacji studni głębinowej SW-2A zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 26. Piotr Ciesielski 2018-02-15 13:43:57 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Gorzycka w Międzychodzie, od studni S-14 do studni S-23 Piotr Ciesielski 2018-02-14 12:09:38 dodanie dokumentu
Budynek usługowo - mieszkalny położony przy ul. 17 Stycznia 53 w Międzychodzie na działce nr 205/7 wykonany w technologii tradycyjnej. Piotr Ciesielski 2018-01-24 12:55:47 dodanie dokumentu
Zadaszenie nad składem osadu na terenie oczyszczalni ścieków Piotr Ciesielski 2018-01-22 09:54:35 usunięcie załacznika
Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych Piotr Ciesielski 2018-01-17 13:15:09 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu studni głębinowej SW-2A Maciej Chlebowski 2018-01-12 08:09:52 dodanie dokumentu
Zadaszenie nad składem osadu na terenie oczyszczalni ścieków Piotr Ciesielski 2018-01-10 10:26:33 usunięcie załacznika
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego rok 2018 Piotr Ciesielski 2018-01-08 14:59:44 dodanie dokumentu
Wykonanie prac remontowych, awaryjnych w zasobach komunalnych, wspólnotach mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Międzychód zarządzanych przez Zamawiającego Piotr Ciesielski 2018-01-02 14:41:59 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Piotr Ciesielski 2018-01-02 13:31:39 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Piotr Ciesielski 2018-01-02 13:30:56 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Piotr Ciesielski 2018-01-02 13:30:42 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Piotr Ciesielski 2018-01-02 13:12:06 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Piotr Ciesielski 2018-01-02 12:33:13 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Piotr Ciesielski 2018-01-02 12:33:06 dodanie dokumentu
Zadaszenie nad składem osadu na terenie oczyszczalni ścieków Piotr Ciesielski 2017-12-21 10:31:12 usunięcie załacznika
Zadaszenie nad składem osadu na terenie oczyszczalni ścieków Piotr Ciesielski 2017-12-21 10:30:34 dodanie dokumentu
Dostawa polimeru Piotr Ciesielski 2017-11-29 14:56:03 usunięcie załacznika
Dostawa polimeru Piotr Ciesielski 2017-11-29 14:55:20 dodanie dokumentu
Przebudowa lokalu mieszkalnego Piotr Ciesielski 2017-11-29 12:30:21 usunięcie załacznika
Przebudowa lokalu mieszkalnego Piotr Ciesielski 2017-11-29 12:24:09 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 Piotr Ciesielski 2017-11-13 14:37:17 edycja dokumentu
Remont zabudowy śmieciarki na podwoziu samochodowym MAN Piotr Ciesielski 2017-10-25 12:20:26 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 Piotr Ciesielski 2017-10-24 11:46:02 edycja dokumentu
Wycinka drzew na terenie Cmentarza Komunalnego Piotr Ciesielski 2017-10-09 12:39:59 edycja dokumentu
Wycinka drzew na terenie Cmentarza Komunalnego Piotr Ciesielski 2017-10-09 12:33:42 edycja dokumentu
Wycinka drzew na terenie Cmentarza Komunalnego Piotr Ciesielski 2017-10-09 12:31:36 dodanie dokumentu
Badanie sprawozdania finasowego za rok 2017 i 2018 Piotr Ciesielski 2017-09-28 13:48:22 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 Piotr Ciesielski 2017-09-26 12:37:35 edycja dokumentu
Rozbudowa ujęcia wody o nowy otwór 1B ujęcia trzeciorzędowego Piotr Ciesielski 2017-09-15 09:52:44 usunięcie załacznika