Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa polimeru 2017-11-29 14:56:17 Składanie ofert w toku
2017-12-18
Przebudowa lokalu mieszkalnego 2017-11-29 12:30:36 Minął termin składania ofert
Remont zabudowy śmieciarki na podwoziu samochodowym MAN 2017-11-07 10:23:24 Minął termin składania ofert
Badanie sprawozdania finasowego za rok 2017 i 2018 2017-09-28 13:48:22 Minął termin składania ofert
Rozbudowa ujęcia wody o nowy otwór 1B ujęcia trzeciorzędowego 2017-09-28 09:51:32 Minął termin składania ofert
Utwardzenie drogi cmentarz komunalny 2017-08-16 13:40:48 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachowego działa nr 65/4 Miedzychód 2017-07-06 14:26:10 Minął termin składania ofert
Utwardzenie dróg na Cmentarzu Komunalnym w Międzychdozie etap III 2017-08-04 13:10:33 Minął termin składania ofert
Budowa garaży przy ul. Gw. Ludowej 2017-05-16 09:14:15 Minął termin składania ofert
Opracowanie operatów szacunkowych wyceny wartosci rynkowej nieruchmości stanowiącej własność Spólki 2017-04-05 14:34:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie inwetaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych zarzadzanych przez MSK AQUALIFT 2017-04-05 14:34:46 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej Głażewo - Łowyń od węzła W66 do węzła WW100 Etap II 2017-03-15 14:23:59 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Kaplin z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do kanalizacji w Radgoszczy 2017-02-17 10:24:05 Minął termin składania ofert
Remont budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 3 2017-01-13 10:44:26 Minął termin składania ofert
Budynek mieszkalny przy ul. B. Chrobrego 40 remont elewacji 2017-01-13 10:38:20 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachowego budynke mieszkalny przy ul. Portowa 1 2017-01-13 10:35:58 Minął termin składania ofert
Budynek wielorodzinny Polna 25E klatka C i D roboty wykończeniowe 2017-02-10 11:46:40 Minął termin składania ofert